top of page
3. gedragen toekomstbeeld foto.jpg

Gedragen toekomstbeeld

Gedeeld enthousiasme voor wat we willen bereiken en betekenen. Erkenning voor  de organisatie ontwikkeling die daarbij past.

Gedragen toekomstbeeld?

Een gedragen toekomstbeeld dat werkt als een magneet op huidige en toekomstige klanten en medewerkers. Een magneet die jouw organisatie woest aantrekkelijk voor hen maakt. Het moet een duidelijk koers aangeven waarlangs de organisatie zich de komende jaren wil ontwikkelen. En aansprekend zijn zodat klanten en medewerkers niets van deze toekomstige reis willen missen.   

Hoe wij samen aan de slag gaan

BHAG

Een toekomstvisie is bij uitstek geschikt voor het wenkende perspectief van de organisatie. Deze visie moet energie en richting geven, en antwoord geven op de vraag: ‘Aan welke toekomst willen wij met elkaar bouwen?’ Om echt vernieuwend te willen zijn, moet deze toekomst zowel uitdagend als aansprekend zijn.

 

Met de Big, Hairy, Audicious Goal (BHAG) gaan we samen op zoek naar deze toekomstvisie. En we zijn pas klaar als de visie zo is ingevuld dat deze kan dienen als kompas om de toekomstige koers te bepalen. Samen met een dwarsdoorsnede van de organisatie werken we aan een visie die niet alleen inhoudelijk klopt, maar waar medewerkers op alle niveaus zich mee kunnen identificeren en verbinden: heads & hearts.

5 bold steps

De toekomstvisie is het vertrekpunt voor de ontwikkelroute van de komende jaren. Wij hebben goede ervaringen om de transformatie te schetsen in een ontwikkelroute op hoofdlijnen.

 

In maximaal 5 ontwikkelstappen brengen we in kaart wat ons te doen staat om de toekomstvisie te bereiken. En hierbij redeneren we van de toekomst naar het hier en nu (backwards engineering), zodat we scherp voor ogen hebben welke concrete opgaven er op korte termijn op ons bordje liggen. Ook bespreken we welke zaken dit ontwikkelpad kunnen versnellen of juist vertragen.

storytelling

In zijn essentie is strategie niets anders dan een dialoog tussen alle betrokkenen over het eindpunt waar we ons naar willen ontwikkelen en de route hoe we denken daar te gaan komen. Juist omdat dit gesprek zo cruciaal is, besteden we uitgebreid aandacht aan het ontwikkelen van het verhaal.

 

Het verhaal maakt dat de strategie gaat leven binnen de organisatie. We trainen leidinggevenden om dit verhaal zich eigen te maken, en stimuleren ook concreet te maken wat dit voor hen betekent. Met als doel om via een olievlek-werking iedereen deelgenoot te maken van de nieuwe koers.

Annette van Walt Meijer

"Lobster Company heeft ons heel goed geholpen bij het maken van ons strategisch plan voor de komende jaren. Ze schakelen heel gemakkelijk van strategie naar het tactisch level.

Ze zijn sterk in het leggen van de verbanden tussen de diverse onderwerpen vanuit het perspectief van de gebruiker, stakeholder en medewerker. Ze schromen daarbij niet om kritische vragen te stellen.

Ik heb onze samenwerking als heel prettig en vruchtbaar ervaren. ".

Annette van Walt Meijer

Manager Mens & Organisatie CROW

ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Bel ons op 085 06 05 208 of laat een bericht achter en wij nemen contact met jou op.

bottom of page