top of page
4. pantser afwerpen.jpg

Pantser afwerpen

Nieuwe kracht ontlenen door het oude los te durven laten. ‘Ontgroeven’ door nieuwe handelings-perspectieven in te zetten.

Pantser afwerpen?

Het formuleren van een nieuwe toekomst betekent niet daar je daar ook bent. Samen bouwen aan een nieuwe toekomst is nieuwe dingen leren en oude zaken die niet meer werken loslaten. Samen de ontwikkeling naar het nieuwe doormaken is een reis. Deze overgangsfase is een periode van onzekerheid, zoeken en ontdekken, van hoogte- en dieptepunten, stappen vooruit en weer terug.

Hoe wij samen aan de slag gaan

act differently

Na think differently gaat het nu om anders te doen. Dit begint met identificeren in welke groeven we vast zitten, welke overtuigingen en handelswijzen domineren en welke niet meer effectief zijn om onze nieuwe toekomst vorm te geven.

 

We verkennen mogelijke handelingsperspectieven om te ‘ontgroeven’ en kiezen waarmee we aan de slag gaan. Na prioriteren komt concretiseren: wat gaan we vanaf morgen anders doen?

afscheid nemen

Veranderen is niet alleen nieuwe dingen doen. Minstens zo belangrijk: stoppen met wat niet meer werkt. Afscheid nemen van projecten, systemen, overleggen, gedrag etc.

 

Stoppen klinkt makkelijk maar blijkt in de praktijk lastig. Stoppen begint met bewust kiezen om te stoppen, weten waarom en wat er (eventueel) voor de in plaats komt. Het vraagt om afscheid nemen, afleren en volhouden. We gaan hiermee aan de slag in een drieslag: besluiten, afscheid nemen en verbinden aan het nieuwe.

het nieuwe samenwerken

De beste manier om te vernieuwen is door te doen. Klein beginnen en samen ontdekken, leren wat werkt en wat niet. De samenwerking starten vanuit gezamenlijke visie op wat we willen bereiken.

 

De samenwerking concretiseren door gezamenlijke activiteiten op te pakken. Met elkaar het gesprek aangaan welke waarden belangrijk gevonden worden, wat we daaronder verstaan en wat dat betekent voor de samenwerking.

De aanpak om aan echte vernieuwing te bouwen hebben wij beschreven in het boek ‘De strategie van de kreeft’.

 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de tegenstellingen in vernieuwings-cultuur. Hoe smeed je teams met een cultuur en competenties, toegesneden op het vernieuwingsproces?

ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Bel ons op 085 06 05 208 of laat een bericht achter en wij nemen contact met jou op.

bottom of page