top of page
5. bouwen aan groei.jpg

Samen bouwen aan groei

De nieuwe strategische routekaart uitkristalliseren in programma’s. De bestaande business verder uitbouwen en onszelf herontwerpen.

Samen bouwen aan groei?

Onze reis naar de toekomst maken we stap voor stap. We bouwen nieuwe waardeproposities en diensten voor onze klanten, we zetten nieuwe samenwerkingen op en ontwikkelen nieuw gedrag en competenties. Ondertussen blijft de winkel open, dit vraagt om werken aan en sturen op optimalisatie en korte termijn resultaten en aan ruimte voor experimenteren en leren.

Hoe wij samen aan de slag gaan

Business
model

Het businessmodel canvas brengt op één pagina samen voor wie en hoe een organisatie  meerwaarde levert. Het model is al zo breed verspreid, dat het al snel een invuloefening wordt.

 

Terwijl het juist een perfecte tool is om een heleboel mogelijkheden te verkennen. Ons beeld van wat je moet doen wanneer het business model ingevuld is? Weggooien en nog 10 nieuwe maken!

experimenteren en leren

Wat ons betreft is een ontwerpgerichte aanpak de manier om vernieuwing te realiseren. De kern is iteratief werken en gevalideerd leren. Design thinking, lean start up, scrum, agile allemaal vormen van ontwerpgericht werken. Klein beginnen, doelgericht experimenteren en gevalideerd leren.

 

We valideren nieuwe concepten extern en intern, we kijken naar de waarde voor de doelgroep, de levensvatbaarheid en naar de impact op de organisatie.

plantage en rainforest

Exploiteren en exploreren, de plantage en het rainforest,  vragen andere kwaliteiten, gedragsregels en aansturing. In beide moet een organisatie goed zijn. Hoe geef je invulling aan deze lijnen in de organisatie zodat er wel kruisbestuiving en geen kruisbesmetting is.

 

In de plantage en rainforest sessies werken we uit welke regels gaan gelden op jullie plantage en in jullie regenwoud en welke interactie gewenst is.  

transformatie-map

Een praktische manier om de lange termijn visie en de korte termijn werkelijkheid overzichtelijk bij elkaar te brengen. In een transformatiemap brengen we per strategische thema alle initiatieven voor vernieuwen en verbeteren bij elkaar.

 

We plotten de doelstel-lingen voor lange, middellange en korte termijn.  En bepalen we de initiatieven voor verbetering en vernieuwing waarmee nu begonnen moet worden. Hierin nemen we alle lopende initiatieven en plannen mee en geven aan hoe deze bijdragen aan de doelen en als dat niet het geval is  worden deze heroverwogen. Het resultaat is een flexibele routekaart, de richting is aangegeven, de wendbaarheid is behouden.

lobster scan voorbeeld

Samen de eerste stappen zetten?

De Lobsterscan helpt om met elkaar te kijken op welke aspecten de organisatie prima scoort en waar de verbeterkansen liggen. En vooral: wat de achtergrond is wanneer dat verschillend ervaren wordt.

Machiel van Nieuwaal

"Samen met Lobster Company hebben wij nieuwe circulaire waardeproposities ontwikkeld, waarbij de klantbehoefte ons vertrekpunt is.

Deze waardeproposities hebben binnen no time geleid tot verkoopsucces voor Maasdam".

Machiel van Nieuwaal, Algemeen directeur Maasdam

HEB JIJ LEF OM TE GROEIEN?

Bel ons op 085 06 05 208 of laat een bericht achter en wij nemen contact met jou op.

bottom of page