top of page

Ook groeien door een strategie die leeft?


Een goede strategie verbindt waar je als organisatie voor gaat (de gezamenlijke intentie) en voor staat (het dna) met wat jou uniek maakt in de markt. Zo, dat je onweerstaanbaar bent voor klant en medewerker.

Een strategie die lééft gaat verder. Medewerkers willen hier samen de schouders onder zetten.
Ze werpen hun pantser af en bouwen nieuwe waardeproposities en verdienmodellen.Onze aanpak 

wat we doen

Gedeelde groeihonger

Het eerlijke gesprek voeren. Veranderen begint bij een gezamenlijke intentie en het omarmen van het ongemakkelijk gevoel.

Nieuwe perspectieven

Verkennen zonder oordeel. Open blik op de mens (klant en medewerker), op de organisatie en op de wereld.

Gedragen toekomstbeeld

Gedeeld enthousiasme voor wat we willen bereiken en betekenen. Erkenning voor  de organisatie ontwikkeling die daarbij past.

Pantser afwerpen

Nieuwe kracht ontlenen door het oude los te durven laten. ‘Ontgroeven’ door nieuwe handelingsperspectieven in te zetten.

Samen bouwen
aan groei

De nieuwe strategische routekaart uitkristalliseren in programma’s. De bestaande business verder uitbouwen en onszelf herontwerpen.

kreeft managementboek.jpg

De aanpak om aan echte vernieuwing te bouwen hebben wij beschreven in het boek ‘De strategie van de kreeft’.

 

In deze bestseller laten we zien welke uitdagingen en oplossingen er zijn in het uitdagende pad richting een nieuwe toekomst voor jouw organisatie.   

bottom of page