2. nieuwe perspectieven.jpg

 Nieuwe perspectieven 

Blik op de mens (klant en medewerker), blik op de organisatie en blik op de wereld. Verkennen zonder oordeel.

Nieuwe perspectieven?

Ander perspectieven innemen vraagt om een reis naar buiten én een reis naar binnen. Naar buiten willen we de randen van de sector en de systemen waarin we ons bevinden grondig verkennen. Naar binnen is het juist de zoektocht waarin we in verbinding willen staan met onze diepere bronnen, zowel op individueel mensniveau als collectief in de organisatie.

Hoe wij samen aan de slag gaan

context canvas

Met het context canvas werpen we samen met jouw team een blik op de wereld. Dit kan de direct omgeving van jouw bedrijf zijn, de sector waar je in actief bent, of een bredere categorie waarin jouw organisatie onderdeel van uitmaakt. We zoomen graag in en out om de belangrijkste lopende en verwachte ontwikkelingen te benoemen. Zonder hier meteen conclusies aan te willen verbinden. Maar wel met doel om scherper zicht te krijgen op het grotere plaatje: waar bevinden zich de schuivende panelen? En waar zitten de grote onzekerheden richting de toekomst?

klantreis van de toekomst

Voor een blik op de mens (klant in dit geval) werken we graag met klantreizen. In een klantreis creëren we een beeld vanuit het perspectief vanuit de klant. We maken zijn/haar uitdagingen, emoties en behoeften per fase inzichtelijk. Hierbij brengen we niet alleen in kaart wat er heeft plaatsgevonden in de interactie met jouw bedrijf, maar vooral ook hoe de klant dit ervaart. De focus bij een klantreis van de toekomst ligt op het ontdekken van dusdanige klantbehoeften die de basis vormen voor toekomstige waardeproposities en nieuwe vormen van dienstverlening. De klantreis geeft ons kortom het antwoord op de vraag hoe we meer meerwaarde voor onze klant denken te gaan realiseren.

organisatie-opstelling

Er gebeurt iets bijzonders wanneer teamleden elk de rol van een afdeling, concurrent of ketenpartner op zich nemen en fysiek in de ruimte een plek zoeken die 'juist' voelt in verhouding tot de andere deelnemers. Onuitgesproken verbanden, zowel positief als negatief, worden plots tastbaar duidelijk. De verhoudingen binnen het eco-systeem die we kennen vanuit de cijfers worden plots onmiskenbaar gekleurd.

Vervolgens kan ook prima worden nagegaan hoe verschillende spelers de 'ideale situatie' zouden schikken. 

waardeketen

Tenslotte leggen we de focus op de ‘hardere’ kant van de organisatie. Welke structuren, systemen en kerncompetenties in de waardeketen kunnen we onderscheiden? Waarin maakt jouw organisatie daadwerkelijk het verschil ten opzichte van andere aanbieders? En maken wij wel voldoende onderdeel uit van een groter eco-systeem? Zijn we in staat om vitale coalities op te bouwen en te onderhouden? Allemaal belangrijke vragen die ons helpen om de huidige sterkten en zwakten van de organisatie en het onbenutte potentieel bloot te leggen.

Scherper zicht te krijgen op het grotere plaatje: waar bevinden zich de schuivende panelen? En waar zitten de grote onzekerheden richting de toekomst?

Lobster Company bracht als het ware de werkgever naar binnen. Met verrassende nieuwe inzichten in behoeften, emoties en pijnpunten.

Ton van der Leck

Algemeen manager WerkgeversServicepunt Rijnmond

ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Bel ons op 085 06 05 208 of laat een bericht achter en wij nemen contact met jou op.