top of page
Home: Welkom

LOBSTER COMPANY  
LEF OM TE GROEIEN

"Hoe vergroot mijn organisatie haar relevantie in de markt?"

"Ik merk dat we afdrijven van de bedoeling en veel energie weglekt naar interne processen."

"We zijn razend druk maar onze vernieuwingsinitiatieven hebben onvoldoende impact."

"We kiezen snel voor de makkelijke weg." "Hoe creëren we lef voor echte vernieuwing?"

LC homepage 2.jpg

RELEVANTIE IN DE TOEKOMST GEEFT ENERGIE IN HET NU

We bouwen met onze klanten iedere dag aan hun toekomst.
Een toekomst die rationeel klopt en emotioneel raakt. Waar mensen zich aan verbinden.
Vanuit dat gedeeld verlangen ontstaat beweging.
Dan worden zekerheden losgelaten en de sprong naar de toekomst gemaakt.

BRANDSTOF VOOR GROEI

We bouwen aan toekomstfitte organisaties

UNDERSTAND

Verbinding van binnen- en buitenwereld

ENVISION

Mobiliserende visie en strategie

EMBODY

Ruimte en gedrag voor groei

CREATE

Proposities en gedrag voor de toekomst ontdekken en opschalen

FUEL

Energie voor ontwikkeling

KORTOM:

Een lerende organisatie die groeit door vernieuwing

Home: Lijst
voelsprieten 2.png

UNDERSTAND:
VERBINDING VAN BINNEN- EN BUITENWERELD

De vonk van groei start waar binnen- en buitenwereld elkaar versterken

 • Begrip van werkelijke klantdrijfveren

 • Toekomstscenario’s in beeld

 • Veranderkracht van de medewerkers in kaart

 • Analyse van de verandercapaciteit van de organisatie


Wij bieden intern en extern inzicht én de vaardigheden om die continu bij te stellen.

ENVISION:
MOBILISERENDE VISIE EN STRATEGIE

Focusing on the present is no way to run a business.

 • Verbeelding gezamenlijke toekomst

 • Commitment voor groei

 • Overtuigend business-idee en routekaart


Wij co-creëren een gedragen toekomstbestendig strategisch plan. 

brein 2.png
romp 2.png

EMBODY:
RUIMTE EN GEDRAG VOOR GROEI

Walk the talk, actie is het moment van de waarheid

 • Spelregels en tools voor groei

 • Focus op running én changing the business

 • Van weerstand naar organisatiebrede groeimindset


Wij realiseren samen een blijvend fundament voor vernieuwing.

CREATE:
PROPOSITIES VOOR DE TOEKOMST ONTDEKKEN EN OPSCHALEN

Nieuwe proposities & gedrag als accelerator voor groei.

 • Gevalideerde nieuwe proposities

 • Aanpak voor opschalen van proposities in markt en organisatie

 • Oud gedrag loslaten en nieuw gedrag cultiveren

 • Vitale netwerkcoalities

We bouwen samen een solide basis voor blijvende relevantie in de markt.

scharen 2.png
staart 2.png

FUEL:
ENERGIE VOOR GROEI

Shared passion, pleasure & purpose.

 • Ongemak omarmd als startpunt

 • Gedeeld verlangen geworteld in persoonlijke drijfveren

 • Gevoel van echte impact en betekenis

 • Lef om te kiezen en te doen


& plezier along the way…

bottom of page